Walne Zebranie Członków


Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 27 czerwca 2022 r. i w oparciu o Statut Stowarzyszenia zwołuje się

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w dniu 22 października 2022 r.  

Miejscem spotkania jest Budynek Kotłownia na terenie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.

Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków zostaje ustalony na dzień 22 października 2022 r. na godzinę 9:45.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego Zebrania Członków zostaje ustalony na dzień 22 października 2022 r. na godzinę 10:00.

W imieniu Zarządu Głównego zwracam się z prośbą o niezawodne przybycie w dniu 22 października 2022 r. z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpoczęcie obrad Walnego Zebrania Członków zgodnie z podanym terminem.

W linku ZAPROSZENIE z proponowanym porządkiem obrad.

 

W imieniu Zarządu Głównego

Z poważaniem

Izabela Paluch

Prezes Zarządu