Zaduszki PK pod Patronatem Honorowym Rektora PK

Inicjatorem uroczystości jest zrzeszone przy SWPK Koło Seniorów-Absolwentów UTW PK.

Pierwsze Zaduszki zorganizowano na Cmentarzu Salwatorskim 8 listopada 2013 r.

Jednym z elementów obchodów był Apel Pamięci przywołujący zmarłych profesorów, pracowników i studentów PK oraz członków SWPK, spoczywających na różnych cmentarzach Krakowa. Zaduszki PK zgromadzą wielopokoleniową społeczność uczelni: władze uczelni, naukowców, pracowników, studentów z Samorządu Studenckiego, seniorów z UTW, członków SWPK oraz rodziny zmarłych profesorów.