Jest nam niezmiernie miło poinformować o powołaniu nowego składu Kapituły Złotej Księgi na kadencję 2021-2024.

Udział w Kapitule to zaszczyt, ale również zobowiązanie - Kapituła jest organem nominującym laureatów Złotej Księgi, czyli dokonującym wyboru tych spośród zgłoszonych kandydatów, którzy uhonorowani będą wpisem do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej.

Pierwsze spotkanie siedmioosobowej Kapituły miało miejsce 15 czerwca br. na Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. Członkowie Kapituły wybrali ze swojego grona Przewodniczącego Kapituły, którym został prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar i Wiceprzewodniczącego Kapituły, którym został prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn.

W spotkaniu uczestniczył również Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, który złożył członkom Kapituły gratulacje w związku z ich nominacją oraz życzył owocnych prac w czasie tegorocznej i kolejnych edycji Złotej Księgi.

 

Na zdjęciu od lewej:

  1. mgr inż. Mirosław Boryczko
  2. dr inż. Antoni Bojarski
  3. prof. dr hab. inż. arch.Wacław Celadyn
  4. prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
  5. prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa
  6. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
  7. mgr Izabela Paluch
  8. mgr inż. Jerzy Malec

 

Zdjęcie ze zbiorów SWPK.