Wkrótce poznamy tegorocznych Laureatów Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej

W dniu 2 października o godz. 13:00 na Sali Senackiej PK odbędą się uroczystości Wpisu do Złotej Księgi oraz wręczenia pamiątkowego dyplomu Laureatom XXII Edycji Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej.

W tym roku zaszczytne wyróżnienie wręczone zostanie siedmiu wybitnym absolwentkom i absolwentom naszej uczelni.

Informujemy, że z uwagi na możliwe zagrożenie Covid-19  i konieczność zapewnienia reżimu sanitarnego uroczystość na Sali Senackiej będzie miała charakter kameralny i odbędzie się w wąskim gronie tegorocznych Laureatów Złotej Księgi, Jego Magnificencji Rektora PK, dziekanów wydziałów nagrodzonych absolwentów oraz przedstawicieli Kapituły Złotej Księgi i Zarządu SWPK.

 

W planie jest transmisja tego wydarzenia na FB Stowarzyszenia i Politechniki Krakowskiej:

SWPK https://www.facebook.com/StowarzyszenieWychowankowPK/

PK https://www.facebook.com/search/top/?q=politechnika%20krakowska%20im.%20tadeusza%20ko%C5%9Bciuszki&epa=SEARCH_BOX