Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SWPK

Z dumą informujemy, że Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SWPK prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa będzie reprezentować nasze Stowarzyszenie w nowej Radzie Muzeum Politechniki Krakowskiej.
Członkowie Rady zostali powołani na okres do 31 grudnia 2023 r.

Jednocześnie przypominamy, że SWPK w poprzednim składzie Rady Muzeum PK reprezentował kol. Henryk Gąsiorowski, któremu serdecznie dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie i prace w ramach Rady.

Wszystkim Członkom Rady życzymy wielu osiągnięć i satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć!