Ważne informacje

1. Bieżące informacje i relacje z minionych wydarzeń
Informacje będą zamieszczane na stronie internetowej i facebooku Stowarzyszenia
- http://www.swpk.pk.edu.pl/ lub http://www.swpk.pl/
- https://www.facebook.com/StowarzyszenieWychowankowPK/
oraz przesyłane Państwu drogą korespondencyjną (e-mail)

2. Odnowienie dyplomów po 50-ciu latach
- organizatorom udostępnimy: zaplecze/biuro, rachunek bankowy
- pomożemy w: przygotowaniu spotkania w Sali Senackiej z udziałem JM Rektora SWPK i zaproszonych gości
- organizatorów prosimy o zgłoszenie z min. 3-mieś. Wyprzedzeniem

3. Składki członkowskie
Bardzo dziękujemy Członkom i Złotym Wychowankom, którzy na bieżąco opłacają składki członkowskie.
Bardzo dziękujemy również wszystkim Darczyńcom, którzy w roku 2019 udzielili SWPK wsparcia organizacyjnego, finansowego lub rzeczowego.
Informujemy, że Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie podniesienia wysokości składek członkowskich obowiązujących od 2020 r., które wynoszą aktualnie:
- 90 zł roczna składka członkowska – członka zwyczajnego,
- 30 zł roczna skałka członkowska – emeryci i renciści.
Jednocześnie uznajemy wysokość wcześniej wniesionych opłat, dziękujemy szczególnie tym z Państwa, którzy opłacili swoje składki za 2020 jeszcze w 2019 r.
Uprzejmie prosimy o wpłatę bieżącej składki członkowskiej za rok 2020 r. do dnia 31.03.2020 r.
Wpłaty można dokonać:
- przelewem na konto SWPK
Alior Bank nr 51 2490 0005 0000 4500 8827 0915
w tytule przelewu proszę wpisać: „Składka członkowska za 2020 rok”
- gotówką w Biurze SWPK
każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 17:00-18:00.

4. Legitymacje członkowskie
Zapraszamy do uzupełnienia wpisów w legitymacji członkowskiej:
- w pierwszy wtorek miesiąca godz. 17:00-18:00,
- legitymacje można też przesłać pocztą na adres SWPK lub zostawić na portierni w budynku Działownia i odebrać na dyżurze lub w trakcie wydarzenia.

5. Znaczki SWPK na 60-lecie Stowarzyszenia
Prosimy o kontakt tych z Państwa, którzy nie mieli okazji do odbioru okolicznościowego znaczka SWPK 1958-2018 wydanego na 60-lecie Stowarzyszenia, a chcieliby go otrzymać.
Znaczek nie jest odpłatny, ale warunkiem jego otrzymania jest aktualna legitymacja członkowska.
Odbiór w biurze SWPK.

6. Nowe inicjatywy i rabaty dla Członków SWPK
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w stałych wydarzeniach o charakterze bezpłatnym (m.in. spotkania członkowskie z okazji Wilekanocy i Bożego Narodzenia), a jednocześnie zapraszamy do udziału w nowych, zainicjowanych wraz z rozpoczęciem 2020 r. inicjatywach:
- „Pierwsze piątki w Buszek Nutka Smaku”, ul. Zamenhoffa 6, gdzie spotykamy się w każdy pierwszy piątek miesiąca – kolejne spotkanie odbędzie się 6 marca o godz. 18:00
- „Niewinne Spotkania Winne w Winiarni-Restauracji Klimaty Południa”, ul. Świętej Gertudy 5, gdzie spotykamy się raz na kwartał – najbliższe spotkanie pod hasłem „Austro-winni” odbędzie się 19 marca o godz. 19:00
W trakcie tych spotkań mogą Państwo skorzystać z 10% rabatu pod warunkiem posiadania aktualnej legitymacji członkowskiej i podaniu hasła: Stowarzyszenie Wychowanków PK.

W bieżącym roku będziemy nadal pracować nad przygotowywaniem dla Państwa kolejnych propozycji dobrego spędzania czasu

Informacje do pobrania.