SWPK Partnerem Olimpiady

Jako Stowarzyszenie, niezmiennie włączamy się w ciekawe oraz pożyteczne inicjatywy służące upowszechnieniu edukacji. Dlatego kolejny rok z rzędu przyłączamy się do grona partnerów Olimpiady Wiedzy Technicznej i obejmując patronat nad tym wydarzeniem.

Olimpiada jest organizowana przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną.