Rozpoczynamy jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia

Wraz z nowym rokiem akademickim na Politechnice Krakowskiej wchodzimy w czas szczególny, czyli 60. rocznicę działania Stowarzyszenia. O tym, jak przebiegać będą kolejne miesiące, jakie cele wyznaczył przed sobą Zarząd i jakich wydarzeń należy się spodziewać w najbliższym czasie, opowiada Prezes Stowarzyszenia, Izabela Paluch. Jej przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego można przeczytać na Facebooku Stowarzyszenia. Zachęcamy do lektury!